Tasak

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Hizkuntza Eskola Ofizialeetako tasak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntzako sailburuaren aginduak ezartzen ditu, honen bidez irakaskuntza ez-unibertsitarioen zerbitzuak finkatzen dira. 2014-2015 ikasturteari dagozkionak hauexek dira:

- Maila eta hizkuntza bakoitzeko matrikula 36,18 €

Salbuespen eta hobariak

a) 2. mailako familia ugariaren karnetadunek erabat salbuetsita daude.

b) 1. mailako familia ugariaren karnetadunek 50reko hobaria daukate.

c) Terrorismoaren Biktimentzako laguntzak arautzen dituen 2002/214 Dekretuko 9. artikuluan aipatzen diren kasuetan dauden ikasleek ere, ez dute ezer ordaindu beharrik izango

Oharra: Matrikula eginda honen zenbatekoa ez da atzera emango.